Delujemo na naslednjih področjih, večinoma so vezani na izdelke povezane z malo železnico:

  • izdelava računalniških 3D modelov (za male železnice)
  • priprava barvnih shem za modele
  • izdelava jedkanih dodatkov za modelarstvo
  • internetna prodaja (novih) modelov male železnice

Več o naših dejavnostih si preberite na podstraneh.