Madžarski proizvajalec modelov AlbertModell je najavil serijo zaprtih vagonov za prevoz paletiziranega blaga tipa Hbbillns v merilu H0. Gre za naslednje modele:

  • 245043 CH-SBB Hbbillns, ep. VI, srebrn z grafiti na obeh straneh (57,00 EUR)
  • 245044 CH-SBB Hbbillns, ep. VI, srebrn z grafiti na obeh straneh (57,00 EUR)
  • 245045 CH-TWA Hbbillns, ep. VI, srebrn z grafiti na obeh straneh (57,00 EUR)
  • 245046 CH-SBB Hbbillns, ep. VI, srebrn z grafiti na obeh straneh (57,00 EUR)
  • 245047 GySEV Hbbillns, ep. VI, srebrn z majhnimi grafiti na obeh straneh (47,60 EUR)
  • 245048 H-TWA Hbbillns, ep. VI, srebrn z majhnimi grafiti na eni strani (47,60 EUR)
  • 246005 PL-PKPC Hbbillns, ep. VI, siv, trenutna barvna shema (41,50 EUR)

Modeli naj bi bili na voljo konec leta 2024. Okvirna cena posameznega modela z vključenim slovenskim DDV (22%) je v oklepajih. Prednaročila za modele že sprejemamo preko emaila ali preko obrazca na teh straneh. Zagotovite si svoj model s prednaročilom do petka 7. junija 2024.

 

AM245043 – CH-SBB Hbbillns 21 85 2459 302-5, stran A

AM246005 – PL-PKPC Hbbins 21 51 2469012-8

AM245048 – H-TWA Hbbillns 21 43 2458 258-0

AM245047 – H-GYC Hbbillns H18 21 43 2459 737-3, stran B

AM245047 – H-GYC Hbbillns H18 21 43 2459 737-3, stran A

AM245046 – CH-SBB Hbbillns 21 85 2459 464-3, stran B

AM245046 – CH-SBB Hbbillns 21 85 2459 464-3, stran A

AM245045 – CH-TWA Hbbillns 21 85 2459 436-1, stran B

AM245045 – CH-TWA Hbbillns 21 85 2459 436-1, stran A

AM245044 – CH-SBB Hbbillns 21 85 2459 331-4, stran B

AM245044 – CH-SBB Hbbillns 21 85 2459 331-4, stran A

AM245043 – CH-SBB Hbbillns 21 85 2459 302-5, stran B